poezii,poezie,elvira,sapunaru, Floarea de col? - Elvira Mariana S?punaru


in memoria fiului meu,
Liviu Alexandru

Floarea de colț

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României
Săpunaru, Elvira Mariana
Floarea de colț
Editura Cartea Românească Educațional Iași, 2020
ISBN 978-606-057-021-9
821.135.1
, Floarea de col? - Elvira Mariana S?punaru, Volumul Floarea de colț