poezii,poezie,elvira,sapunaru, poezie, elvira, mariana, sapunaru, manuscrisepoezii,poezie,elvira,sapunaru, poezie, elvira, mariana, sapunaru, manuscrise

in memoria fiului meu,
Liviu Alexandru

Infinitul si clipa

, poezie,elvira,mariana,sapunaru,manuscrise, Volumul Infinitul si clipa
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
Săpunaru, Elvira Mariana
Infinitul si clipa
Editura Priceps Edit, Iasi, 2010
ISBN 978-606-523-102-3
821.135.1-1